Poti Agent

Alates märtsist 2016 hakkas Silvirom OÜ Musta mere kaubavoogude optimeerimiseks aktiivselt kasutama Poti sadamat. Tõhusa kaubakäitluse ja multimodaalsete transporditeenuste täieliku pakkumise tagamiseks Põhja-Kaukaasias sõlmis Silvirom OÜ ainuesinduslepingu ettevõttega SUERTE 2022 LLC (registrinumber 415112176). Ainuagendina teostab SUERTE 2022 LLC Silvirom OÜ-le  konteinerkaupade vedu nii oma -, kui ka rendikonteinerites, mida Silvirom OÜ rendib oma klientidele kõikides maailma sadamates Venemaa regioonide, Keska Aasia maade ning Mongoolia suunal, mittegabariitsete kaupade raudteetransport erinevat liiki veeremitel, samuti hulgi – ning jaekaupade transport igat liiki kinnistes vagunites ja poolvagunites, kaupade ladustamine ning kõik muud mitmeliigiliste kaubavedudega seotud teenused suunal Deep Sea ja Short Sea – Venamaa regioonid, Keska Aasia maad ning Mongoolia.

Meie kontakt isik Potis:  Ilja Darmodehhin (member of a board)

Tel.: +(995) 591197072

Address: Memed Abashidze 41/15, 4400 Poti  ,  Georgia

e–mail:  info@suerte.ge

Suurendamiseks klõpsa pildile.