Poti Office

Eesmärgiga optimiseerida Musta merd ületavate kaupade voogu, asus firma Silvirom OÜ alates 2016. aasta märtsist aktiivselt kasutama Poti sadamat. Tagamaks efektiivset kaubakäitlust ja pakkumaks klientidele parimaid lahendusi kaupade transportimisel Põhja – Kaukaasias, avas Silvirom OÜ 2016. aatal oma esinduse Poti sadamas.

Esinduse pakutavate teenuste hulka kuuluvad: konteinerkaupade vedu nii oma -, kui ka rendikonteinerites, mida Silvirom OÜ rendib oma klientidele kõikides maailma sadamates Venemaa regioonide, Keska Aasia maade ning Mongoolia suunal, mittegabariitsete kaupade raudteetransport erinevat liiki veeremitel, samuti hulgi – ning jaekaupade transport igat liiki kinnistes vagunites ja poolvagunites, kaupade ladustamine ning kõik muud mitmeliigiliste kaubavedudega seotud teenused suunal Deep Sea ja Short Sea – Venamaa regioonid, Keska Aasia maad ning Mongoolia.

Meie kontakt isik Potis: Eduard Korkia

Tel.: +995 599 01 05 90

Address: 47, Agmashenebeli str. Poti, Georgia 4400

e–mail:  georgia@silvirom.ee

Suurendamiseks klõpsa pildile.