Rotterdam Office

         Eesmärgiga operatiivselt reageerida BeNeLux-i maadest (Belgia, Holland, Luksemburg) ning teistest riikidest pärinevate klientide vajadustele avas Silvirom OÜ 2009. aastal oma esinduse Rotterdamis.Pakume oma klientidele nii Euroopa Liidu siseseid, kui ka Venamaa ja Keska Aasia ning Mongoolia suunalisi, auto- ja raudteevedusid ning lennutranspordit hõlmavat transporditeenuste täispaketti.Rotterdami esinduse direktor:

SILVIROM BV, V.A.T. NL8086.90.012.B.01

Hordijk 280

3079 DL Rotterdam, The Netherlands

Tel.  +31640877584

e–mail rotterdam@silvirom.ee