Ladustamine

Silvirom OÜ pakub sellist logistikateenust nagu kaupade ladustamine EL-is. Kui Te kavatsete kaupa ladustada, siis kõigepealt peaks selgeks saama, mis tüüpi ladu sobiks kõige paremini teatud kaupade jaoks, määrama lao asukohta ja otstarvet ning välja selgitama, kuidas kaupa lao territooriumil ladustatakse.

Neid ja teisi kaupade ladustamisega seotud ülesandeid lahendavad meie ettevõtte töötajad.

Sobiv asukoht, laadimisrambi ning juurdepääsutee olemasolu teevad

transpordivahendi peale- ja mahalaadimist mugavamaks.

Pakume ladustamis- ja teisi stividoriteenuseid Pribaltikumi sadamates (Tallinn, Riia), Hollandis (Rotterdam) ning teistes EL riikides, samuti väiksemates tolliladudes väljaspool sadamaid.

Sadama territooriumil pakutavad teenused:

  • kauba hoidmine laos;
  • mehhaniseeritud ning käsitsi pealelaadimine;
  • kaupade kaalumine, kontroll ja pildistamine;
  • kaubavedudega seotud operatsioonide ning jääkide kohta aruannete esitamine;
  • sorteerimine, veoste pakkimine, saadetiste komplekteerimine;
  • kaupade markeerimine ning selle ettevalmistamine transporteerimiseks;
  • surveieri kontroll