Praamitransport

Silvirom OÜ pakub samuti kõikvõimalike veoste praamivedusid Euroopas ja Venemaal kaupade tarnimiseks kaugemal paiknevatest laadimiskohtadest suurematesse sadamatesse, edasitoimetamiseks sihtkohta.

Meie ettevõtte eduka tegevuse aluseks on otselepingud suurimate Euroopa ja Venemaa praamivedajatega ning meie töötajate kogemus selles transpordivaldkonnas.