Rahvusvahelised Lennuveod

Meie ettevõte on valmis pakkuma lennuveo teenuseid erinevates suundades.

Tagame ‘uksest ukseni’ kaubavedusid. Me korraldame vedusid nii regulaar- kui ka charterlennudega nii organisatsioonidele kui ka eraisikutele.

Tänu püsivatele pikaajalistele lepingulistele suhetele paljude organisatsioonidega, kelle seas on suurimad Euroopa lennuvedajad, meile tehakse suuri allahindlusi, mis võimaldab meil pakkuda oma klientidele kõige soodsamaid tariife.

Meie poolt pakutavate teenuste kvaliteet on püsivalt kõrge sõltumata sõidumarsruudist. Meil on väärikas kogemus mittestandartsete veoste lennuvedudes, näiteks suure väärtusega, haprad, raskekaalulised, ülegabariidilised ning ohtlikud veosed. Tagame transiiti ning parimaid logistilisi lahendusi isegi otseste lendude puudumisel.

Arvestades Teie soove, meie spetsialistid leiavad sobivaima lennuveo lahenduse, sealhulgas transportimise tingimused, kindlustus, tolliteenused, ümberlaadimine ja ladustamine. Samuti tehakse tähtaegade, tarne ja tollivormistuse maksumuse ning võimalike lisakulude esialgne arvutus.

Marsruut veose saatjalt selle saajani mõeldakse hoolikalt läbi. Vajadusel pakutakse lennuvedude alternatiivvariandid, mis võimaldavad säästa aega ja rahalisi vahendeid või positiivselt mõjutada osutatavate teenuste kvaaliteeti.