AŠGABADI KONTOR

Klientide tõhusamaks teenindamiseks Turkmeenias avas Silvirom OÜ  2017. aasta septembris oma esinduse Ašgabadi linnas. Esindus pakub meie klientidele Kesk Aasia suunalisi, auto- ja raudteevedusid ning lennutranspordit hõlmavat transporditeenuste täispaketti, ning korraldab, jalgib ja jaotub Silvirom OÜ konteinereid klientide ekspordi ja impordi päringute vastu. Esinduse ülesannete hulgas on kauba ladustamise korraldamine, kohalikud.

Turkmeenia esinduse director:                 Mr. Serdar Niyazov

744028 / 1972 (Ataturk) Str. # 82           Phone:   + 993 12 468334/35

Ashgabat, Turkmenistan                         Fax:       + 993 12 468337

‘                                                          Mob:      + 993 65 628211