Containerships LTD

http://www.containershipsgroup.com/about-us/news/248-improved-connections-to-central-asia

8. oktoobril 2014 allkirjastasid laevatranspordi ettevõte Containerships  http://www.containershipsgroup.com/ ning transpordivedusid korraldav ettevõte Silvirom OÜ koostöölepingu, mille eesmärk on laevaettevõtte Containerships teenuste tõhusam pakkumine Kesk-Aasia suunal. Selle eesmärgi nimel on ühendatud ettevõtte Containerships lähisõidu mereliinide võimalused ning Silvirom OÜ raudteeveoressursid Riia sadamas.  

Nimetatud leping võimaldab laevaettevõttel Containerships pakkuda konkurentsivõimelisemaid ja komplekssemaid transpordilahendusi SRÜ riikides, näiteks Kasahstanis, Usbekistanis, Tadžikistanis jt sihtpunktidesse.

Silvirom OÜ on suurte kogemustega ekspedeerimisettevõte, keda võib pidada eksperdiks kaubavedude korraldamises SRÜ riikidesse. Tänu koostööle laevaettevõttega Containerships on ettevõttel Silvirom OÜ võimalik pakkuda klientidele konkurentsivõimelisi prahihindu Euroopas.